Duurzaamheid & Recycling

J&E Sports is al jaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij kijken verder dan alleen het aanleggen en onderhouden van kunstgras. Wij willen de markt dan ook graag voorzien van duurzame kunstgras toepassingen. Niet alleen qua levensduur, maar zeker ook door gebruik te maken van duurzame materialen en een duurzame werkwijze.

Van zowel grondstof tot eindproduct: J&E Sports wil zoveel mogelijk inzicht en invloed hebben op duurzaamheid in de keten. Samen met onze ketenpartners werken wij aan de ontwikkeling van duurzame kunstgrassystemen en recycling oplossingen.

Hierbij wordt het kostenaspect ook niet uit het oog verloren. Wij zijn van mening dat duurzaam ondernemen geen extra geld hoeft te kosten. Ons doel is dan ook de markt te voorzien van duurzame toepassingen zonder dat zij daar extra voor hoeven te betalen.

ONZE UITGANGSPUNTEN ZIJN HET;

  1. Minimaliseren van materiaalgebruik
  2. Gebruik van schone materialen
  3. Gebruik van recyclebare materialen
  4. Toepassen van schone productiemethodes
  5. Hergebruik van materialen
  6. Beperken van transportbewegingen
  7. Verlengen van de levensduur
  8. Verantwoord recyclen

Duurzame oplossing

J&E Sports is samen met Antea Group Sport een onderdeel van GBN Artifical Grass Recycling B.V. Dit is een samenwerking tussen GBN Groep en diverse ketenpartners.

Deze samenwerkende bedrijven openen in het voorjaar van 2020 de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor de recycling van oud kunstgras. Hiermee komt dus een duurzame oplossing voor een urgent maatschappelijk probleem.

Voor meer informatie over deze samenwerking, verwijzen wij u graag naar het volgende nieuws artikel;

lees het artikel op gbn.nl