Recycling

Voor ons is kunstgras meer dan alleen de toplaag. Het is een uitgekiend systeem, waar alle componenten op elkaar afgestemd dienen te worden. Op het gebied van duurzaamheid hebben wij al een aantal stappen gezet. Een voorbeeld hiervan zijn de volledig recyclebare systemen voor voetbal. De componenten die we bij de aanleg gebruiken worden steeds duurzamer. Zo hebben wij het Sealen by J&E Sports geïntroduceerd, waarbij de lijm en lijmdrager hetzelfde materiaal-DNA hebben als het kunstgras. Hierdoor zou het gehele systeem na afschrijving volledig kunnen worden gerecycled naar een nieuw kunstgras product.

ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE DUURZAME BOUWMETHODES;

  1. Afvalscheiding op locatie: Wij scheiden het afval zoveel mogelijk op locatie. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij dat dit bij een erkende afvalverwerker gebeurt. Het kunstgras wordt via de GBN AGR B.V. gerecycled.
  2. Hergebruik van materialen: Restmateriaal gaat altijd mee terug naar onze opslag en wordt daar waar mogelijk elders weer ingezet.
  3. Duurzame aanlegtechnieken: Voor de aanleg van kunstgras zoeken wij naar de meest efficiënte en duurzame methode. Eén van de ontwikkelingen, is de introductie van het Sealen by J&E Sports.