HTC Havelte

H.T.C. Havelte heeft de beschikking gekregen over vier nieuwe TennisPro Vision all-weather tennisbanen.

J&E Sports heeft de ombouw van de oude gravelbanen naar deze nieuwe banen verzorgd. De opdracht is verkregen middels een aanbesteding. Naast de vier TennisPro Vision banen is er ook nieuwe verlichting geplaatst en is het hekwerk rondom de banen vernieuwd. In januari 2011 is gestart met de aanleg en uiteindelijk is het gehele project eind mei 2011 opgeleverd.