Zembla uitzending SBR rubbergranulaat

Op woensdag 5 oktober besteedde Zembla aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s omtrent spelen op voetbalvelden van kunstgras met SBR rubbergranulaat.

J&E Sports Sport heeft kennis genomen van deze uitzending. Als er vragen zijn over de veiligheid dan is het goed dat daar aandacht aan wordt besteed. De gezondheid en welzijn van de spelers zijn ook voor ons van groot belang. Wij volgen de wet- en regelgeving voor aanleg van Sportaccommodaties (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM) en nieuwe ontwikkelingen in wet en regelgeving zullen wij blijven volgen. In het verleden zijn hiernaar diverse onderzoeken uitgevoerd.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onderstaande bronnen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):
Sporten op kunstgrasvelden
Alle veelgestelde vragen over Rubbergranulaat
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BNSC)
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
knvb bevindingen zembla zorgvuldig bekijken
NOS – Minister Schippers